Home / Slider / Poziv za učešće na Omladinskoj izložbi fotografije

Poziv za učešće na Omladinskoj izložbi fotografije

Poštovani,
 
 REPUBLIČKA IZLOŽBA OMLADINSKE FOTOGRAFIJE 2015 u Ivanovu je jedna od ključnih godišnjih aktivnosti Foto saveza Srbije pa vas molim da se angažujete radi što masovnijeg učešća mladih na ovoj tradicionalnoj manifestaciji (34. po redu). 
 
Smatramo da bi bilo značajno da iz vaših sredina imamo što više učesnika, a minimum bi bio bar 10 (deset). Na taj način bi imali veću zastupljenost mladih fotografa sa svih prodruičja u Srbiji i samim tim kvalitetniju izložbu.
 
Danas kada je fotografija postala sastavni deo života mladih ovo neće biti preterano teško. Mislimo da preko osnovnih, srednjih i viših škola u vašoj sredini bi to bilo najbolje. Na taj način mogli bi očekivati i nove buduće članove vaših klubova i Saveza. 
 
Ove godine će i prateći programi biti zanimljivi i korisni pa je to još jedan razlog da se potrudimo i omasovimo ovu izložbu i tako istaknemo najbolje, a ostalim učesnicima damo podsticaj za još ozbiljnije bavljenje fotografijom.
 
Hvala na saradnji.
 
Miroslav Predojević, sekretar FSS