Home / Slider / Članarina

Članarina

Članarina u Foto-klubu Kragujevac za 2017.  godinu iznosi 1000 dinara.

Uplate do 31. marta treba izvršiti na račun Foto-kluba Kragujevac

285-2515090000030-07